Palo-osastointi

Rakennusmääräysten mukaan rakennus tulee jakaa palo-osastoihin. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa. Osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen.

Määräykset pohjautuvat ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, ja siinä on esitetty kolme osastointiperustetta:
• Kerrososastointi
• Käyttötapaosastointi
• Pinta-alaosastointi

 

Omakotirakentajalle

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Pientalon palokortti

Eri asunnot ja käyttötarkoitukseltaan erilaiset tilat, kuten kattilahuone, autotalli, isot varastot ja kellarit, palo-osastoidaan.

raken palo Autosuoja