Palo-osastointi

Rakennusmääräysten mukaan rakennus tulee jakaa palo-osastoihin. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa. Osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen.

Määräykset pohjautuvat ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, ja siinä on esitetty kolme osastointiperustetta:
• Kerrososastointi
• Käyttötapaosastointi
• Pinta-alaosastointi

 

Omakotirakentajalle

Eri asunnot ja käyttötarkoitukseltaan erilaiset tilat, kuten kattilahuone, autotalli, isot varastot ja kellarit, palo-osastoidaan.

raken palo Autosuoja

 

Pientalot samalla tontilla

Talot yhdessä: Asuntojen välinen seinä EI 30.

Talojen etäisyys 0-4 m: toisen talon ulkoseinä EI 30 suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan (ulotetaan vesikatteeseen asti). Jos ulkoseinä on suunniteltu EI 30-luokkaan vain sisäpuolista paloa vastaan, molemmissa taloissa on sama paloluokkavaatimus. Seinään ei voi tehdä tavallisia ikkunoita. Jos ikunat tehdään E 15 -luokkaisena esimerkiksi lankalasista, lasitiilestä tai kirkkaasta palolasista, saa seinään tehdä enintään 2m²:n kokosia kiinteitä ikkunoita kun seinien keskinäinen etäisyys on yli 1,5 m.

Talojen etäisyys 4-8 m: toisen talon ulkoseinä EI 30 suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan. Jos ulkoseinä on suunniteltu EI 30-luokkaan vain sisäpuolista paloa vastaan, molemmissa taloissa on sama paloluokkavaatimus. Seinään voi tehdä enintään 5 kpl 0.2m²:n kokoisia, tavallisia avattavia ikkunoita. Seinään saa tehdä halutun määrän enintään 2m²:n kokosia kiinteitä ikkunoita, jos ikkunat tehdään E 15-luokkaisina lankalasista, lasitiilestä tai kirkkaasta palolasista,

Talojen etäisyys yli 8 m: ei vaatimuksia

 

Pientalot eri tontilla

Talot yhdessä: Palomuuri EI-M 60

Talojen etäisyys 0-4 m: Toisen talon ulkoseinä palomuuri EI-M 60. jos palomuuri on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan, ei toisen talon seinällä ole vaatimusta. Jos palomuuri on suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan, molemmissa taloissa on sama vaatimus. Jos ikunat tehdään E 60 -luokkaisena esimerkiksi lasitiilestä tai kirkkaasta palolasista, saa seinään tehdä enintään 2m²:n kokosia kiinteitä ikkunoita silloin, kun etäisyys rajasta on vähintään 1,5m. Eristävällä palolasilla (EI 60) ei etäisyysrajoitusta ole.

Talojen etäisyys 4-8 m: Molempien rakennusten ulkoseinä EI-30. Sallitaan 5 kpl enintään 0.2m²:n kokoisia, tavallisia avattavia ikkunoita. Seinään saa tehdä halutun määrän enintään 2m²:n kokosia kiinteitä ikkunoita, jos ikkunat tehdään E 30-luokkaisina lankalasista, lasitiilestä tai kirkkaasta palolasista.

Talojen etäisyys yli 8 m: Ei vaatimuksia

raken palo seina

 

 (Kuva: Pientalon paloturvallisuuden suunnitteluopas, Rahikainen J.)