Nuohous

Nuohousvelvollisuus

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

1) tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti;

2) nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti;

3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

 

Nuohouksen määrävälit

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

 

Nuohouspalvelujen hankkiminen

Kiinteistön omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja tilaa nuohouspalvelut suoraan koulutetulta nuohoojalta. Nuohouspalvelun hinta on syytä kysyä ennen nuohouksen tilaamista. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä.

Pelastuslaitos ei käsittele nuohoustyötä koskevia palautteita tai reklamaatioita. Nämä tulee ensisijaisesti osoittaa suoraan palveluntarjoajalle. Kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa neuvoja antaa kuluttajaneuvonta: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/ .

 

Nuohoojan vikailmoitus

Nuohoojan tulee pelastuslain mukaan tehdä kirjallinen ilmoitus pelastuslaitokselle, jos hän havaitsee tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara. Ilmoitus on tehtävä myös, jos nuohooja havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella nuohoojan vikailmoitus tehdään osoitteeseen palotarkastaja@vaasa.fi.