Kattilahuone

Lämmityskattila sijoitetaan yleensä erilliseen osastoituun kattilahuoneeseen. Kattilalle ja sen laitteille varataan riittävä tila ottaen huomioon itse kattilan ja laitteiden vaatima tila sekä kattilan suojaetäisyyksien, käytön ja huollon vaatima tila. Kattilan ja sen laitteiden suojaetäisyydet määritetään kunkin kattilatyypin asennusohjeiden mukaisesti.

 

Polttoaine kattilahuoneessa

Palo-osastoituun kattilahuoneeseen voidaan sijoittaa polttoainetta enintään:

  • 3 m³ polttoöljyä
  • 0,5m³ halkoja rajatussa tilassa
  • 0,5m³ muuta kiinteää polttoainetta tiiviskantisessa erillisessä teräksisessä varastosiilossa

 

Kattila2

EI 60-luokkaisiin ja vähintään A2-s1, d0-luokan tarvikkeista tehdyin rakennusosin osastoituun kattilahuoneesen saadaan sijoittaa polttoainetta edellä mainitut määrät tai

  • 0,5m³ kiinteää polttoainetta tiiviskantisessa teräksisessä varastosiilossa ja yhteensä tai
  • 2 m³ kiinteää polttoainetta kattilahuoneesta pölyn leviämistä estävällä seinällä erotetussa syöttöhuoneessa sijaitsevassa tiiviskantisessa teräksisessä varastosiilossa

 

Kattila5

Kattila4

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus - Finanssialan keskusliiton

Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus - TUKES

 

Öljylämmitys

Öljysäiliön turvallinen käyttöikä voi vaihdella 10:stä 40:een vuoteen riippuen lähinnä asennustyön huolellisuudesta, maaperässä vallitsevista olosuhteista, syntyvästä veden ja sakan määrästä sekä säiliön teknisistä ominaisuuksista.

Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen tarkastuksessa määriteltynä ajankohtana. Tarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, josta lähetetään kopio pelastusviranomaiselle. Tarkastuksia tekevillä liikkeillä pitää olla TUKESin lupa toiminnalle. 
Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeet (Tukesin rekisterit)

 

Öljylämmityslaitteistot

Öljylämmityslaitteistot (säiliö alle 200 m3) tulee tarkastuttaa pelastusviranomaisella uutta laitteistoa käyttöönotettaessa sekä milloin vanhaan laitteistoon on tehty oleellisia muutoksia. Oleellisista muutoksista on kyse silloin, kun

  • säiliön tilavuutta lisätään
  • uusitaan säiliö
  • putkisto uusitaan
  • poltin vaihdetaan suurempitehoiseen tai lukumäärää lisätään.

Asennustyöstä asennusliike antaa kirjallisen vakuutuksen työn tilaajalle ja pelastusviranomaiselle. Asennuksia saavat suorittaa TUKESin hyväksymät
liikkeet ja laitokset. Öljyalan Palvelukeskus Oy:n sivuilta löydät asennus- ja huoltoliikkeet.

 

Katso myös Öljy- ja biopolttoaineala ry:n sivut ja Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen.