Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus

Ilmanvaihtolaitteisto suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen toiminta on varmistettu kaikissa käyttöolosuhteissa. Ohjeen mukainen automatiikkaan perustuva ilmanvaihtolaitteisto edellyttää tehokasta ja järjestelmällistä testaus-, huolto- ja kunnossapitotoimintaa. Kunnossapito voi olla esimerkitsi säännöllinen puhdistus ja tarkistus. Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuudesta on määritelty ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017.

Ilmanvaihtolaitteet on pidettävä kunnossa. Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa (Pelastuslaki 379/2011 13 §).

 

Omakotirakentajalle

  • Ilmakanavan ja kanavaosien seinämät tehdään yleensä vähintään A2-s1, d0 luokan rakennustarvikkeista. P3-luokan rakennuksessa yhtä asuntoa palvelevan ilmanvaihtolaitteiston kanava voidaan tehdä D-s2, d2-luokan rakennustarvikkeesta.
  • Keittiön rasvahormi tulee tehdä A2-s1, d0- luokan rakennustarvikkeista ja palo-eristää luokkaan EI-30, ainakin ullakon tai yläpohjaontelon osalta. Suositeltavaa on koko kanavan eristäminen.
  • Jos ilmanvaihtokanava jostain syystä joudutaan viemään toisen palo-osaston läpi(esim. autotallin), kanava on joko palo-eristettävä luokkaan EI-30 tai varustettava palonrajoittimella.