Koulutus / Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt osaavat itse, omassa ympäristöissään ja toiminnoissaan ennaltaehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Ensisijainen vastuu omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta huolehtimisesta on jokaisella itsellään.

Neuvonta

Pelastuslaitos kohdentaa valistusta ja neuvontaa (turvallisuusviestintää) riskien arvioinnin ja vuosisuunnitelman perusteella. Turvallisuusviestintää harjoitetaan myös omavalvonnan muodossa ja palotarkastusten yhteydessä.

Kampanjat

Perinteisten valistus- ja neuvontatilaisuuksien ohella pelastuslaitos järjestää koulutusta, paloturvallisuusvalistuskampanjoita sekä osallistuu turvallisuusyhteistyökampanjoihin. Näitä ovat mm. 112-päivä, Päivä paloasemalla ja NouHätä!-kampanja. Näissä suuren yleisön valistamistilaisuuksissa pyritään vaikuttamaan ihmisten turvallisuustietoisuuteen.

Koulutus

Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää yrityksille ja yhteisöille räätälöityjä turvallisuus- ja alkusammutuskoulutuksia.

 

Tiedostot:

Koulutustilaus 2019   pdf | 110 KB