Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt osaavat itse, omassa ympäristöissään ja toiminnoissaan ennaltaehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Ensisijainen vastuu omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta huolehtimisesta on jokaisella itsellään.

Pelastuslaitos kohdentaa valistusta ja neuvontaa (turvallisuusviestintää) riskien arvioinnin ja vuosisuunnitelman perusteella. Turvallisuusviestintää harjoitetaan myös omavalvonnan muodossa ja valvonnan yhteydessä.

 

Koulutus

Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa maksutonta turvallisuuskoulutusta pelastuslaitoksen määrittelemille kohderyhmille. Vuoden 2023 kohderyhmät ovat:

  • Esikoululaiset
  • Neljäsluokkalaiset
  • Kahdeksasluokkalaiset
  • Toisen asteen opiskelijat
  • Erityisryhmien ja lasten kanssa työskentelevät ja toimivat tahot.
    Erityisryhmiä ovat mm. maahanmuuttajat, ikäihmiset, vammaiset ja mielenterveys-ja päihdekuntoutujat.

Mahdollisuuksien mukaan koulutusta tarjotaan myös yleishyödyllisille yhdistyksille ja seuroille sekä taloyhtiöille.

Mikäli asiasi koskee muulle, kun edellä määritellylle kohderyhmälle tulevaa koulutusta, lähetä viesti osoitteeseen pohjanmaanpelastuslaitos(at)ovph.fi.

Koulutuspyyntö tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennen koulutuksen toivottua ajankohtaa.

 

Kampanjat

Perinteisten valistus- ja neuvontatilaisuuksien ohella pelastuslaitos osallistuu paloturvallisuusvalistuskampanjoihin sekä turvallisuusyhteistyökampanjoihin. Näitä ovat mm. 112-päivä, Päivä paloasemalla ja NouHätä!-kampanja. Näissä suuren yleisön valistamistilaisuuksissa pyritään vaikuttamaan ihmisten turvallisuustietoisuuteen.