Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuuriskistä

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ehkäistä ennalta onnettomuuksia jotka voivat aiheutua riskiryhmään kuuluvan asukkaan toiminnasta. Jos on epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä ilmoitus, voi kysyä neuvoa alueen pelastusviranomaiselta henkilöimättä kohdetta.

 Ilmoitus  palo- tai onnettomuusvaarasta tehdään sähköisen palvelun kautta.

Tieto ohjataan toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Siirry sähköiseen paloriskien ilmoituspalveluun

 

Tiedostot: