Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuuriskistä

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ehkäistä ennalta onnettomuuksia jotka voivat aiheutua riskiryhmään kuuluvan asukkaan toiminnasta. Ilmoittamalla kohteen mahdollisista palo- ja onnettomuusvaaroista työntekijä turvaa oman oikeusturvansa täyttäen pelastuslain 42 § ilmoitusvelvollisuuden. Jos on epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä ilmoitus, voi kysyä neuvoa alueen pelastusviranomaiselta henkilöimättä kohdetta.

 

Ilmoitus  palo- tai onnettomuusvaarasta tehdään alla olevalla lomakkeella ja toimitetaan Pohjanmaan pelastuslaitokselle osoitteeseen Sepänkyläntie 14–16, 65100 Vaasa tai skannattuna sähköpostiin: pohjanmaanpelastuslaitos@vaasa.fi

 

Tieto ohjataan toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Kiireellisissä tilanteissa soita aina 112.

 

Tietojen täyttäminen ja niiden merkitys

Osoite
Kohteen käyntiosoite, joka sisältää osoitenumeron.

 

Ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja toimipaikka
Ilmoituksen tekijä yhteystietoineen.

 

Kohteen vapaamuotoinen kuvaus
Mikä on herättänyt huolen asukkaan palo- tai onnettomuusvaarasta. Tyypillisiä riskitekijöitä:

 • Erityisryhmät, ikäihmiset ja päihde- tai mielenterveysongelmat:
  • yleinen toimintakyky, jaksamattomuus tai oman hoidon laiminlyöminen tai myös arjen tukiverkon puuttuminen
  • itsetuhoisuus
  • sisällä tupakointi
  • päihteiden käyttö
 • Fyysinen ympäristö:
  • ruuanlaitto (liesi)
  • sähkölaitteet
  • avotuli
  • sauna
  • roskakatokset
  • palojäljet
  • suuri palokuorma

 

Poistumisturvallisuus
Kykeneekö asukas omatoimiseen poistumiseen 2-3 minuutin kuluessa palovaroittimen hälytyksestä? Jos ei, miksi ei?

 

Palovaroitin
Asunnossa tulee olla toimintakuntoinen palovaroitin jokaisessa asuinkerroksessa ja jokaista alkavaa 60 m2 kohti. Palovaroittimen on oltava asukkaalle soveltuva, esim. kuulovammaiselle vilkkumajakalla ja täristintyynyllä varustettu. Palovaroittimen toiminta pitäisi varmistaa testinapista painaen kuukausittain.

 

Liesiturvallisuus
Mikäli asukkaalta jää liesi helposti päälle, eikä liedessä ole turvavarusteita (lieden ajastin, lieden palovaroitin, sammutuslaitteisto liesituulettimessa), siitä tulisi ilmoittaa. Mikäli liesitaso toimii säilytyspaikkana, se tulisi tyhjentää ja mikäli se on toistuvaa, ilmoittaa pelastuslaitokselle.

 

Lämmitys
Rakennuksen lämmitysjärjestelmä, mikäli ulkopinnaltaan kuumenevat esimerkiksi sähkölämmittimet tai puulämmitys, niiden turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

 

Palojäljet
Mikäli asunnossa on näkyviä palojälkiä, siitä tulisi ilmoittaa.

 

Asukkaan päihteiden käyttö

Mikäli asukkaalla on muita riskejä, on hyvä ilmoittaa myös voimakas alkoholin käyttö.

 

Asukkaan tupakointi

Sisällä tupakointi on riski yhdistettynä muihin palo- ja onnettomuusriskeihin.

 

Muut huomionarvoiset asiat:

Mikäli asukkaan toiminnassa tai ympäristössä on muita asioita, jotka voivat aiheuttaa palo- tai onnettomuusvaaran, niistä kerrotaan tässä kohdassa. Mikäli kohteessa on muita paloturvallisuuteen vaikuttavia laitteita, niistä ilmoitetaan tässä kohdassa (esim. paloilmoitin, sprinkleri.)

 

Asunnon palokuorma

Mikäli tavaramäärä on niin suuri, että se estää sujuvan liikkumisen sisällä tai sulkee toisen poistumistien, on kohteessa usein liian suuri palokuorma.

Tiedostot: