Puomit ja portit

Pelastustoimintaa varten pelastusyksiköiden täytyy päästä onnettomuuspaikalle. Yksityisillä teillä esimerkiksi saaristossa on usein asennettu puomi tai portti, joilla estetään asiaton pääsy alueelle.

Pohjanmaan pelastuslaitos ei ota vastaan avaimia puomin tai portin avausta varten. Puomin tai portin omistaja/haltija voi suunnitella portin avausjärjestelyt tämän sivun ohjeiden mukaisesti, jos halutaan mahdollistaa pelastusyksiköiden sujuva pääsy puomin tai portin kautta mahdolliselle onnettomuuspaikalle.

 

Puomien tai porttien avaamisesta pelastustoimintaa varten antaa lisätietoja päivystävä palomestari.