Ohjeet

Pelastuslaitoksen ohjeet ja lomakkeet on kerätty näille sivuille, ja alla on näkyvissä tiivistelmä kaikista ohjeista . Tarkista tarkempi tieto on Asiointi-sivustolta.

 

Kulotus ja avotuli

Pelastuslaitokselle on ilmoitettava kulotuksesta ja tulenkäytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua. Perinnetulista (esim. pääsiäiskokot) on ilmoitettava, jos paikalla olevien henkilöiden määrä ylittää 200 henkilöä, jolloin on myös laadittava yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. 

 

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava kohteisiin, jotka on mainittu Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011). Yleisötilaisuuksiin on laadittava myös pelastussuunnitelma.

 

Kohdekortti

Kohdekortti laaditaan kohteisiin, joissa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. Kohdekortti laaditaan myös kohteista, joissa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja pelastuslaitokselle tehtävän ilmoituksen mukaisesti. Pelastuslaitos käyttää kohdekorttia onnettomuustilanteissa

 

Rakennuksen hävittäminen polttamalla

Rakennuksen saa hävittää polttamalla vain pelastuslaitos harjoituksen yhteydessä.