Info till media

Olycksmeddelanden

Vid Österbottens räddningsverks informerar vi om olyckor vid vårt område via jourhavande räddningsmyndighets RSS-flöde och via PETO-MEDIA.

PETO-MEDIA

Räddningsväsendets olyckor kan följas, i realtid, via PETO-MEDIAs hemsida. Räddningsväsendets mediatjänst PETO-MEDIA är inrikesministeriets system för att informera om räddningsväsendets uppdrag. PETO-MEDIAs uppgifter grundar sig på räddnigsväsendets uppdrag och både första (ensitiedote) och kompletterade uppgifter (jatkotiedote). Ytterligare uppgifter kan fås genom att logga in med personliga inloggningsuppgifter.

Kontaktuppgifter

Jourhavande brandmästare 040 740 4040 (24 h)

Jourhavande brandmästare kan specifiera PETO-MEDIA och RSS-uppgifterna vid behov.