Info till media

Olycksmeddelanden

Vid Österbottens räddningsverks informerar vi om olyckor vid vårt område via jourhavande räddningsmyndighets RSS-flöde och via PETO-MEDIA.

PETO-MEDIA

Räddningsväsendets olyckor kan följas, i realtid, via PETO-MEDIAs hemsida. Räddningsväsendets mediatjänst PETO-MEDIA är inrikesministeriets system för att informera om räddningsväsendets uppdrag. PETO-MEDIAs uppgifter grundar sig på räddnigsväsendets uppdrag och både första (ensitiedote) och kompletterade uppgifter (jatkotiedote). Ytterligare uppgifter kan fås genom att logga in med personliga inloggningsuppgifter.

Kontaktuppgifter

Jourhavande brandmästare 06-325 1446 (24 h)

Jourhavande brandmästare kan specifiera PETO-MEDIA och RSS-uppgifterna vid behov.