Fakturor och prislista

Österbotten sräddningsverks faktureringsadress har ändrat. Använd för fakturor som gälle rår 2023 förljande faktureringsadress:

Österbottens välfärdsområde
Österbottens räddningsverk
PL 101, 65101 Vasa
eller elektroniskt:
Nätfaktureringsadress: FI9420521800007669

Operator: NDEAFIHH