Fakturor och prislista

Använd helst nätfaktura, om möjligt.

Österbottens räddningsverks nätfaktureringsadress:

”Ovt”-nummer: 003702096026005
Operator: CGI
Förmedlingsnummer: 003703575029

Tilläggsuppgifter om nätfakturor: https://oma.tieke.fi/display/verkkolasku/Verkkolaskuosoitteisto eller Vasa stad / Ekonomiservicecentralen/Anita Hiltunen, tel. 06-325 122

 

För pappersfakturor är faktureringsadressen:
Österbottens räddningsverk
(Referens: tex beställaren)
PB 507
65101 Vasa


Till faktureringsadressen får man inte skicka vanlig post.
Obs! Leveransadressen är alltid en annan än faktureringsadressen.

Räddningsverkets  postadress är:
Österbottens räddningsverk
Referens: Mottagare el dyl
Wolffskavägen 36 F12
65200 Vasa

F0-nummer: 0209602-6 / VAT-nummer: FI02096026