Vörå

Vörå brandstation 66
Vöråvägen 64, 66600 Vörå

 vora2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vörå station är bemannad vardagar mellan 8–16 och på station arbetar 1 brandförman och 2 brandmän. Wörå frivilliga brandkårister deltar på alla alarm under dygnet och har ca 20 aktiva medlemmar. Wörå FBK har haft långa anor med ungdomsverksamhet. Wörå Frivilliga brandkår har funnits redan 90 år och har en lång historia. Nya medlemmar är alltid välkommen.

 

Vörå stationer har delvis likadan utrustning men vissa skilda tyngdpunkter.

Station 66 har 2 släckningsbilar, tankbil och manskap bil oljeskyddskärra och en micro båt på trailer. Wörå Fbk äger en fyrhjuling med en kärra.
Brandepå 67 har en släckningsbil, manskap bil och en båt.
Brandepå 68 har en tankbil, manskap bil och en båt på trailer som har SRU status.
Station 69 har en släckningsbil inklusive med tungaräddning, tankbil, manskap bil, en snöskoter, 9 m båt och en 9 m lång olje flåte.

Kårerna övar varannan vecka skilt för sig och några gånger under året har dom gemensamma större övningar.

Facebook

 

Maxmo Brandepå 67
Strandvägen, Maxmo

 ASEMA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandklubbs medlemmar som är halvordinarie sköter alarmverksamheten dygnet runt.
I Maxmo finns en aktiv kår som är delad med Maxmo – Särkimo Brandklubb. Nya föreningen blev grundad 2016. Man slog des ihop två skilda brandkårer att man stärker kårverksamhet och tidigare har det varit skilda kårer. Verksamhet finns både i Maxmo kyrkby och Särkimo skärgården. I brandklubben finns ca 15 aktiva medlemmar som är delad på Maxmo och Särkimo. Nya medlemmar är alltid välkommen.
Facebook 

Instagram

 

Särkimo Brandepå 68
Salmovägen, Särkimo

asema68

 

 

 

 

 

 

 
Brandklubbs medlemmar som är halvordinarie sköter alarmverksamheten dygnet runt.
I Särkimo finns en aktiv kår som är delad med Maxmo – Särkimo Brandklubb. Nya föreningen blev grundad 2016. Man slog des ihop två skilda brandkårer att man stärker kårverksamhet och tidigare har det varit skilda kårer. Verksamhet finns både i Särkimo skärgården och Maxmo kyrkby. I brandklubben finns ca 15 aktiva medlemmar som är delad på Särkimo och Maxmo. Nya medlemmar är alltid välkommen.

 

 Oravais brandstation 69
Jeppovägen 33, 66800 Oravais

ASEMA 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oravais station är bemannad dygnet runt med ambulanspersonal och på vardagar finns brandman på plats. Oravais brandmannaklubbs medlemmar som är halvordinarie deltar på alla alarm under dygnet och har ca 15 aktiva medlemmar. Brandmannaklubben blev grundat början av 2000 talet. Brandmannaklubben sköter om ungdomsverksamheten.
Facebook