Storkyro

Välkommen till Storkyro brandstation!

Storkyros brandstation 52, Lukkarinmäentie 1 , 61500 Storkyro

Asemakuva2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första stegen för Storkyro brandstation


De första dokumenten som berör brandärenden i Storkyro härstammar redan från 1870. Det var emellertid först 60 år senare år 1933 som det i brandlagen (L202/1933) bestämdes att den lokala förvaltningen ska ha ansvar för brandväsendet, det vill säga kommunen. En brandnämnd och brandchef utsågs till brandmyndigheter. Förutom brandchefen fick brandstationen dessutom en brandinspektör och brandman år 1975.


Den operativa styrkan i Storkyro brandkår har i praktiken hela tiden grundat sig på frivilligt brandkårsarbete. Numera arbetar 2 heltidsanställda brandmän på brandstationen.


På brandstationen i Storkyro fungerar en brandmannaförening. I nuläget deltar cirka 20 släckningsmän aktivt i verksamheten. För att stöda sin verksamhet skaffar brandmannaföreningen inkomster bl.a. genom arbetsutföranden i mindre skala. Ett annat betydande stöd för frivilligsektorn är brandkårsdamerna som redan varit med länge i verksamheten. För närvarande finns 9 brandkårsdamer inskrivna. Brandkårsdamerna är aktiva och ordnar bl.a. kaffeservering på räddningsväsendets övningar och sköter om bespisningen av manskapet vid långvariga operativa uppdrag.


Storkyro brandstation finns i centrum av Storkyro invid kommunhuset. Stationen togs i bruk 20.3.1949. Till en början var stationens utrymmen ganska små. Kontorsutrymmet togs i bruk först år 1976. År 1984 konstaterade man att de dåvarande fordonen inte fick plats i bilhallen, så det blev nödvändigt med större utrymmen. Därför fattades beslut om att utvidga redskapshallen till 187,5 kvadratmeter. Sociala utrymmen fattades också, så därför beslöt brandmannaföreningen senare att med talkokraft bygga det själv på redskapshallens övre våning.

Storkyro brandstation är en del av ett gammalt skyddskårshus – det nuvarande pohjankyröhuset. Stationen har tre platser för större räddningsfordon och tre för mindre räddningsfordon. Stationen har även ett traditionellt slangtorn. De sociala utrymmena finns fortfarande på redskapshallens övre våning och kontorsutrymmena är i anslutning till det så kallade pohjankyröhuset.

De operativa fordonen består av en släckningsbil och tankbil. Bilarna är ganska nya och skaffades år 2013 och 2015. Manskapsbilen är årsmodell 2000 och fungerar även som första insatsen fordon. Det finns två brandinspektionsbilar och en fyrhjuling avsedd för uppdrag i terrängen. För vattenräddningsuppdrag finns en båt med aktersnurra och så finns det även en roddbåt.

Veckoövningarna på Storkyro brandstation genomförs varannan måndag kl. 18–21.
Teman för övningarna bestäms enligt årsplanen. Årsplanen består förutom av lagstadgade övningar även av övriga övningar inom räddningsväsendet. Årsplanen görs alltid i samarbete mellan den ordinarie personalen och de frivilliga brandkåristerna, och samtidigt utses ansvarspersoner för varje övning.

Förutom operativa uppdrag utför den ordinarie personalen brandsyner, utbildningar, upplysning av dagis- och skolbarn samt förvaltningsarbete.

Stora årliga händelser är bl.a. den riksomfattande räddningskunskapskampanjen NouHätä! för åttondeklassister och En Dag På Brandstationen evenemanget.