Pedersöre

Grunden till räddningsväsendet i Pedersöre utgjordes av att Esse och Pedersöre kommuns representanter fick i uppdrag år 1921, av dåvarande brandmästaren Ramstedt i Jakobstad, att påbörja en organiserad uppbyggnad av brandväsendet i de tre dåvarande enskilda kommunerna, Esse, Purmo och Pedersöre. År 1932 förverkligades planerna och man grundade Pedersöre FBK (Alla brandkårister var på den tiden medlemmar i samma förening, dvs Pedersöre FBK med 633 medlemmar). En Brandchef anställdes på deltid.

År 1977 slogs kommunerna Jakobstads landskommun, Esse och Purmo kommuner ihop och Pedersöre kommun bildades. Verksamheten var uppbyggd på den frivilliga brandkåren, som fanns i kommundelarna. Kommunen anställde en brandchef och en vice brandchef samt 3 st släckningschefer på deltid. Den frivilliga brandkåren skötte om manskapsrekryteringen. En bit in i 2000-talet anställdes den första brandmannen på Bennäs brandstation. År 2004 blev Pedersöre räddningsväsende en del av Österbottens räddningsverk.

 

Pedersöres brandstationer är:
- Bennäs brandstation (nr 60) invigd 1995, Brandvägen 1, Bennäs
- Esse Branddepå (nr 61) invigd 1965, Museigränd 2 ,Esse
- Purmo branddepå (nr 62) invigd 2005, Lillbyvägen 140, Lillby

 

På Bennäs station finns under tjänstetid (kl 8-16) en stationsmästare, en brandförman, en brandinspektör och 1,5 brandmän. Dessutom finns ca 23 avtalsbrandmän, i bisyssla, som gjort avtal med räddningsverket. Två st avtalsbrandmän har beredskap mellan kl 16-08 på vardagar samt under helgerna dygnet runt.

Brandmännen har till förfogande släckningsbil, cisternbil, manskapsbil och räddningsbil, en sk 4-hjuling samt släpvagnar med båt och oljebekämpningsutrustning. På stationen finns bra övningsmöjligheter, eftersom kommunens ledningscentral kan användas som teorisal och övningsplanen är tillräcklig stor, med bla övningscontainers. Övningsplatserna används flitigt av närliggande brandkårer och avtalsbrandkårernas kurser (arrangerade av SPEK) hålls ofta i Bennäs. Avtalsbrandmännen övar varannan måndag under tiden september-maj.

 

På Esse station finns Esse FBK (registrerad förening från 1995) med ca 20 avtalsbrandmän, Esse FBK har ett brandkårsavtal med Österbottens räddningsverk. Brandmännen har till sitt förfogande en släckningsbil och en manskapsbil med släp. I släpet finns en större motorspruta. Dessutom har man en liten båt på trailer samt oljeskyddssläp. Två st. avtalsbrandmän har beredskap mellan kl 16-08 på vardagar samt under helgerna dygnet runt. Avtalsbrandmännen har övningskvällar varannan torsdag året runt.

 

På Purmo Station finns Purmo FBK (registrerad förening från 1994) med ca 33 avtalsbrandmän. Purmo FBK har ett brandkårsavtal med Österbottens räddningsverk. Brandmännen har till sitt förfogande en släckningsbil, en mindre cisternbil, en manskapsbil samt en liten båt på trailer. Två avtalsbrandmän har beredskap mellan kl 16-08 på vardagar samt under helgerna dygnet runt. Avtalsbrandmännen har övningskvällar varannan torsdag under tiden september-maj. Purmo FBK har även en ungdomsavdelning som träffas regelbundet under året.

 

Det som är speciellt för Pedersöre är att personalen i kårernas är aktiva och ställer bra upp med personal och denna har en hög utbildningsnivå. Kårerna i Esse och Purmo var bland de första som började med Förstadelvårdsuppdrag i landet åren 1998-99. Pedersöre kårerna har i medeltal ca 220 uppdrag per år.