Nykarleby

Nykarleby brandstation 63
Norra Munsalavägen 780, 66900 Nykarleby

Nykarleby asema 63

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykarleby har tre brandstationer varav station 63 är den enda som har heltidsanställd brandpersonal i dagarbete (8-16). På station 63 finns också en ambulans bemannad dygnet runt. I nuläge finns en brandförman och tre brandmän samt drygt 15 halvordinarie brandmän, förstavårdsförman delad med Jakobstad och två första vårdare. En brandmannatjänst delas med ambulansverksamheten 50/50% och har ett rullande system så att manskapet har möjlighet att delta i båda verksamheterna.

Station 63 finns på södra sidan av Nykarleby stad och där finns släckningsbil, tankbil och manskapsbil  samt två ambulanser varav den ena fungerar som reservambulans för norra verksamhetsområdet. Till utrustningen hör också fyrhjuling samt två båtar. I Nykarleby finns lager för oljeskyddsmaterial och slanglager/tvätt samt service som betjänar 7 brandstationer.

Genom Nykarleby passerar både järnvägens stambana och riksvägen samt Lappo älv och här finns kustområde med en oljehamn.
Vi upprätthåller förutom räddning/släckning, sjuktransport också olje och kemskydd.

Regelbundna övningar hålls kontinuerligt, enskilda områden och gemensamma för alla, heltids och halvordinarie brandpersonal samt med ambulanspersonalen. Juniorverksamhet finns också för våra stationer.

 

Jeppo brandstation 64
Jungarvägen 30, 66850 Jeppo

Jeppo asema 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 64 finns i Jeppo och den är placerad centralt mitt i byn. Jeppo har 15 halvordinarie brandmän. På station 64 finns en släckningsbil samt en manskapsbil med slang / materialsläp.

Munsalan brandstation 65
Södra Munsalavägen 6 A, 66950 Munsala

Munsala asema 65 

 

 

 

Station 65 finns i Munsala som också har en central placering i byn. Munsala har drygt 15 halvordinarie brandmän. På station 65 finns en släckningsbil samt en manskapsbil. En 5,5 meters båt samt slangsläp hör också till utrustningen.
Vid stationen fungerar Nykarleby brandmannaklubb