Närpes

Välkommen till Närpes brandstation!


Närpes brandstation 80


Närpes station är till storleken en stor och rymlig station som tagits i bruk år 2006. Stationen är inte placerad inne i centrum som många andra stationer, utan är ungefär fyra kilometer utanför. Stationen ligger nära större vägar, bland annat Riksväg 8. Nära station finns det större affärskedjor samt ett större industriområde.

Utseendemässigt ser stationen modern ut och stationen har så många som sju halldörrar för större räddningsfordon men saknar ett traditionellt slangtorn. Slangarna torkas i en ungefär 25 meter lång maskin som befinner sig i en skild del av hallen. Ambulansdelen som befinner sig i östra delen av byggnaden och har tre bilplatser var ambulanserna gott ryms in i. Stationen har bra utrymme för klädvård, serviceutrymmen och man fyller på ett tiotals stationers luftaggregat. En stor tvätthall finns i västra ändan av byggnaden.

 Närpes brandstation fungerar som huvudbrandstation i södra delen och utrymmer en del specialfordon och maskiner. I Österbotten har vi två stegbilar varav en är placerad i Närpes. Närpes har bland annat en större flyttbar generator, oljesanerings containrar med hundratals meter oljebommar och en vagn med första handbrandsläckare och dylikt ämnade för skolning av allmänheten. På gården finns det containrar ämnade för rökdykningsövningar och en buss där man kan öva exempelvis tungräddning och förstavårdsuppdrag.
I Närpes har vi två ambulanser som jobbar dygnet runt och en förstavårdsförman har sitt kontor här med ansvarsområde för södra delen av Österbotten.

 Halvordinarie är stationerade i Närpes brandstation och kan följa med ordinarie på uppdrag eller också sköta larmuppdrag självständigt. Övningar hålls regelbundet varannan tisdag med varierande teman. Även ungdomsverksamhet ordnas på stationen med hjälp av den halvordinarie personalen. På stationen finns tre ordinarie brandmän samt en brandförman. Kretsbrandchefen och en brandinspektör har sin arbetsplats här i Närpes.

 

Övermark brandstation 81
Övermark brandstation ligger i Övermark centrum, cirka 15 kilometer norr om Närpes centrum. På brandstationen finns en släckbil, en tankbil samt en manskapsbil. I kåren finns det ett 15-tal halvordinarie brandmän. Även ungdomsverksamhet ordnas på stationen med hjälp av den halvordinarie personalen. Brandkåren har övning minst en gång per månad, men övar också ibland utöver detta tillsammans med andra kårer i Närpes.
Brandstationen ligger i en byggnad som ursprungligen byggdes som mejeri. Efter mejeriverksamheten har det även funnits en bilverkstad i byggnaden. Övermark brandkår flyttade in i byggnaden år 2000 när det gamla garaget, som fanns i Övermark kommunalgård, blev för litet för de nyare och större brandbilarna. Byggnaden är en tegelbyggnad som förutom brandstation också innehåller en glasfirma samt några gamla obebodda lägenheter.


Pörtom brandstation 82
Pörtom befinner sig mellan Vasa och Närpes. Brandstationen är belägen en bit utanför centrum och utefter riksväg 8. Pörtom har klippverktyg menade för trafikolyckor samt delvårdsutrustning. Pörtom station drivs av halvordinarie brandmän. Stationen är en äldre byggnad som rymmer en släckningsbil, tankbil och delvårdsbilen.

 

 

Begreppsförklaring:
Brandman, tjänsteinnehavare; heldagsarbete, statens räddningsinstituts manskapslinjeutbildning eller utbildningsstyrelsens motsvarighetsintyg för fungerande som brandman

Halvordinarie släckningsman, inte tjänsteinnehavare; lönen är åtgärdsbaserad åt släckningsman med personligt löneavtal med räddningsverket. Kunskaperna som krävs har i huvudsak nåtts via avtalspersonalens kurser.