Malax

Malax Brandstation RP 70
Petalax branddepå RP 71
Bergö branddepå RP 75


Malax RP70


Malax brandstation är belägen i utkanten av Yttermalax centrum intill Strandvägen, på Brinkens industriområde. Industriområdet har många stora firmor med kommunens största arbetsgivare. Stationen är byggd 1997 och är en bra fungerande byggnad. Stationen har 6 st bilhallar varav 5 st används av räddningsverket och ett av kommunens tekniska avdelning. Ett kännetecken för att det är en brandstation är det traditionella slangtornet som sträcker sig 25 m över markytan och 50 m över havsytan. Tornet fungerar som slangtorkningsutrymme och ger en god utsikt över Malax, och härifrån man kan spana tex. efter skogsbränder.


På brandstationen arbetar fyra ordinarie personer på brandsidan, 1 förman och 3 brandmän. På stationen finns även en ambulans stationerad med 2 förstavårdare. I Malax finns det två större räddningsfordon, en delvårdsbil/manskapsbil och en inspektionsbil. Brandstationen har även en båt för oljebekämpnings- / räddningsuppdrag, som finns i Åminne hamn.


Malax har en sk halvordinarie brandkår, med ca 28 personer i listorna för tillfället. Halvordinarie brandkår betyder att personalen får betalt för övningar och uppdrag, till vilka de kallas till. Övningar hålls varannan vecka under vår och höst, då övar man helt normala släckningsuppdrag, men även bl.a. höghöjdsverksamhet, trafikolyckor, båtanvändning, förstadelvård och rökdykning. På brandstationens bakgård finns en rökdykningscontainer, i vilken man har sk kalla och varma rökdykningsövningar. Manskapet rycker även ut på förstadelvårds-uppdrag. Detta betyder att om ambulansen är på uppdrag så rycker brandkåren ut istället.


För rekrytering och ungdomsutbildning har man en väl fungerande ungdomsverksamhet, som för tillfället samlar ca 13 personer i åldrarna 12-16 år. Ungdomsgruppen leds av ordinarie och halvordinarie personal. Ungdomarna övar ca 1 gång per vecka. I sommar var dessa ungdomar till Schweiz på CTIF-världsmästerskapen för ungdomar och representerade Finland, tillsammans med två andra lag. Man tävlade i räddningsverksamhet i form av hinderbana/ redskapsbana.

 

Petalax RP71


Petalax branddepå finns ca 1 km söder om Petalax centrum och ca 18 km söderut från Malax brandstation. Depån är byggd 2015 och har 2 bilhallar. I Petalax finns ett räddningsfordon. I brandkårens verksamhet deltar ca 20 halvordinarie brandmän. Övningarna håller man antingen självt eller tillsammans med Malax enheten. I Petalax finns ett stort skolcentrum med dagis, grundskola och gymnasium.

 

Bergö RP75


Bergö är en holme i Malax vackra skärgård dit man tar sig med landsvägsfärja. På holmen har räddningsverket en branddepå som finns mitt i Bergö centrum, nära skolan, serviceboende och dagis. Brandkåren har ett räddningsfordon, ett förstadelvårdsfordon samt en båt på trailer. Pga färjan och avstånden så tar det en lång tid för en hjälpande enhet att komma till ön, vilket gör att brandkåren måste klara sig självt ganska länge. Ca 15 halvordinarie brandkårister är med i verksamheten och man har även verksamhet för ungdomar.