Välkommen till Korsnäs brandstation!

Station 74
Silverbergsvägen 30, 66200 Korsnäs
Vid stationen fungerar ordinarie personal (kl. 8-16) och Korsnäs halvordinarie brandkår


Korsnäs brandstation ligger i Korsnäs centrum, cirka 40 kilometer från Närpes och cirka 30 kilometer från Malax. Stationen är byggd i början på 1970-talet. Renoveringar och tillbyggnader har gjorts 1999 och 2007.
På stationen arbetar 2 heltids anställda, 1 brandförman och en brandman. Den halvordinarie personalen utgör drygt 20 deltidsanställda brandmän. På brandstationen finns en släckbil, en tankbil samt en manskapsbil. Vid storkorshamn finns ett oljeskyddslager och här är oljeskyddsbåten stationerad. Till utrustningen hör även en mindre båt på trailer och en snöskoter.

Utefter kusten finns stor terräng och vattenområden, detta ställer krav på oss. Med en snöskoter kan vi effektivare och snabbare hjälpa nödställda året om. Snöskotern är stationerad vid Korsnäs brandstation