Kaskö

Kaskö brandstation 83
Cneifs stig 16, 64260 Kaskö

kaskinen

 

 

 

 

 

 

 

 


Kaskö är en fin liten hamnstad och brandstationen befinner sig nära till havs vid stadskärnan. Stationen har en fin och ny kombibil var det ryms mera vatten än i en vanlig släckningsbil. På Kaskö station finns det också en äldre släckningsbil som fungerar som södra delens reservsläckningsbil när nån bil är på service eller tillfälligt ur bruk. Kaskö har ett oljebekämpningsfordon som heter Diana och finns i ett båthus vid havet. Diana används av Närpes samt Kaskö och det krävs skicklighet och kunskap utöver det vanliga att köra fartyget. Kaskö station är bemannad med halvordinarie brandmän.