Industriell hantering av kemikalier

Anmälan om liten industriell hantering och lagring av farliga kemikalier skall göras till räddningsmyndigheten, som behandlar anmälan, gör ett beslut och inspekterar produktionsanläggningen.

Anmälan om kemikalier

Uppgifter om företaget

Byggnadens brandtekniska information (bör fyllas i om verksamheten idkas i en byggnad)

Uppgifter om kemikalier

Bilagor