Anmälan om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor

Om myndigheterna i samband med att de i sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda.

Med hjälp av anmälningsuppgifterna är det meningen att förebygga olyckor som kan orsakas av verksamheten hos en boende som hör till riskgruppen. Ifall du är osäker på om en anmälan borde göras i vissa situationer kan du fråga råd av den lokala räddningsmyndigheten utan att personifiera objektet.

 

 

Informationen styrs till behörig myndighet.

Gå till E-tjänsten