Anmälan om hyggesbränning eller avsevärd rökutveckling

Eld ska hanteras varsamt så att brandrisk eller risk för någon annan olycka samt skada undviks. Lägereld eller annan öppen eld får inte göras upp under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand, eller om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. (Räddningslagen 5-8 §).

  • Hygges- och halmbränning, omfattande bränning av t.ex. ris, stubbar och dylikt på flera kubikmeter skall meddelas till räddningsverket minst tre (3) dagar innan bränningen sker. Detta förhindrar onödiga falska brandlarm till platsen.
  • Traditionsenliga brasor, som påskbrasor, behöver inte meddelas så länge som tillställningen inte är offentlig. Se räddningsverkets anvisning om räddningsplan för offentlig tillställning.
  • Avfall (från t.ex. byggarbetsplatser) får aldrig brännas. Kommunernas miljöbestämmelser reglerar bränning av torra grenar, kvistar och liknande trädgårdsavfall.

 

Anmälningar görs genom att fylla i nedanstående blankett.

 

Anmälan om hyggesbränning eller avsevärd rökutveckling

Närmare uppgifter om platsen för bränningen