Ilmoitus kulotuksesta tai merkittävästä savusta

Tulta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana, tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. (Pelastuslaki 5-8 §)

 

  • Kulotuksesta, kokon poltosta tai muusta merkittävästi savua tuottavasta tulenkäytöstä, esim. vitsojen, kantojen tai muiden vastaavien poltto joka kattaa useamman kuutiometrin, on ilmoitettava kolme (3) päivää ennen polttoa pelastuslaitokselle. Tällä ehkäistään turhat hälytykset polttopaikalle.
  • Perinnekokoista, kuten pääsiäiskokot, ei tarvitse tehdä ilmoitusta ellei tilaisuus ole julkinen. Silloin tilaisuudesta pitää tehdä myös yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma.
  • Jätteitä (esim. rakennusjätteitä) ei saa koskaan polttaa. Kuntien ympäristömääräykset säätelevät risujen, oksien sekä vastaavien puutarhajätteiden polttamista.

 

Pelastuslaitokselle on ilmoitettava kulotuksesta ja tulenkäytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua. Ilmoitus tehdään alla olevalla lomakkeella.

 

Ilmoituslomake kulotuksesta tai merkittävästä savusta

Tarkemmat osoitetiedot polttopaikasta