Kemikaali-ilmoitus

Vaarallisen kemikaalin vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle, joka käsittelee ilmoituksen, tekee päätös ja tarkastaa laitoksen.

 

Kemikaali-ilmoitus

Yrityksen tiedot

Rakennuksen palotekniset tiedot (täytettävä, mikäli toimintaa harjoitetaan rakennuksessa)

Tietoja vaarallisista kemikaaleista

Liitteet