Anvisningar

Räddningsverkets anvisningar och blanketter har samlats till dessa sidor. Nedan finns en sammanfattning av alla anvisningar. Ytterligare information finns på Tjänster-sidan.

 

Hyggesbränning och öppen eld

Till räddningsverket skall det anmälas om hyggesbränning och öppen eld, om denna producerar märkbart mycket rök. Traditionsenliga brasor (t.ex. påskbrasor) behöver det endast göra en anmälan på om besökarna är flera än 200 personer. Om besökarna är flera än 200 personer skall det även göras en räddningsplan för offentlig tillställning.

 

 Räddningsplan

En räddningsplan skall göras för objekt som finns nämna i Statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011). För offentliga tillställningar skall det även göras en räddningsplan.

 

Objektskort

Objektkort skall göras för objekt som har automatisk brandlarmanläggning, automatisk släckningsanläggning och/eller brandteknisk rökevakuering. Objektkort skall också göras för objekt som förvarar farliga kemikalier enligt anmälan som blivit gjord till räddningsverket. Räddningsverket använder objektkorten vid olycksuppdrag.

 

Att undanröja en byggnad genom husbränning 

Att undanröja en byggnad genom husbränning går endast att genomföra i samband med räddningsverkets övnigar.