05.02.2018

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2018

Valvontatoimenpiteet ja niiden kohdentaminen suunnitellaan valvontasuunnitelmassa. Palotarkastusten ja muun valvonnan ohella mm. pelastustoimeen liittyvä ohjaus ja neuvonta, turvallisuusviestintä ja – koulutus sekä viranomais- ja muu yhteistyö edistävät turvallisuutta. Tässä suunnitelmassa huomioidaan myös pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta ja neuvontaa sekä viranomais- ja muuta yhteistyötä, siltä osin, kun toimenpiteet kuuluvat onnettomuuksien ehkäisyyn.

Tutustu tarkemmin valvontasuunnitelmaan tästä.

Siirry "Uutiset"-sivulle