28.03.2019

Kuulutus: Väestön kuuleminen ulkoisen pelastussuunnitelman vuoksi

Pohjanmaan pelastuslaitos on pelastuslain (379/2011) 48 §:n ja sisäasiainministeriön asetuksen (612/2015) erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta mukaisesti laatinut yhdessä Kvarken Ports Oy:n ja NLC Ferry Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman mahdollisten onnettomuuksien varalle Vaasassa, Vaskiluodon satama-alueella.

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisasiakirjat ovat nähtävillä Pohjanmaan pelastuslaitoksen Vaasan paloasemalla, osoitteessa Sepänkyläntie 14-16, 65100 Vaasa 29.3.2019–15.4.2019 klo 8.00–16.00 välisenä aikana. Yleisön katsotaan saaneen tiedon asiasta 7 päivää ilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

Kirjallisen mielipiteen viimeinen jättämisaika on 23.4.2019 ja se tulee osoittaa "Pohjanmaan pelastuslaitos, Sepänkyläntie 14–16, 65100 Vaasa” Kuoreen tulee merkitä "Vaasan öljysatama, yleinen kuulemistilaisuus".
Lisätietoa suunnitelmasta saa pohjanmaanpelastuslaitos@vaasa.fi

Vaasassa 28.3.2019

Siirry "Uutiset"-sivulle