Uutiset

 • Öljysäiliön tarkastusohje

  05.210:22

  Tutustu Tukesin ohjeeseen öljysäiliön kunnon varmistamisesta. Ohjeen mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava, että lakisääteiset määräaikaistarkastukset tulevat tehdyksi. Tarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet.

  Lue lisää

 • Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2018

  05.209:54

  Valvontatoimenpiteet ja niiden kohdentaminen suunnitellaan valvontasuunnitelmassa. Palotarkastusten ja muun valvonnan ohella mm. pelastustoimeen liittyvä ohjaus ja neuvonta, turvallisuusviestintä ja – koulutus sekä viranomais- ja muu yhteistyö edistävät turvallisuutta. Tässä suunnitelmassa huomioidaan myös pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta ja neuvontaa sekä viranomais- ja muuta yhteistyötä, siltä osin, kun toimenpiteet kuuluvat onnettomuuksien ehkäisyyn.

  Lue lisää

 • Pohjanmaan pelastuslaitoksen vuosikatsaus 2017

  02.208:43

  Tulipalojen ml rakennuspalovaarojen määrä on laskussa, siitä huolimatta palokuolemiltakaan ei ole vältytty. Tulipalojen syttymissyihin ovat vaikuttaneet merkittävimmin ihmisen toiminta ja laitteiden/koneiden syttymät. Pelastustehtäviä oli viidennes (19,1%) enemmän liikenteessä vuoteen 2016 verrattuna. Onnettomuuksissa pelastustoimen onnettomuustilaston PRONTO mukaan vuosi 2017 on ollut synkkä. menehtyneiden määrä on kolminkertainen yhteensä 21 henkilöä (7 henk. / 2016) verrattuna edelliseen vuoteen.

  Lue lisää

 • Pelastustoimen uudistus

  02.112:32

  Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa 18 maakunnassa on vuoden 2019 alusta alkaen oma pelastuslaitos

  Lue lisää