19.06.2018

Maakaasutankkausasemat – ohjeita ja säädöksiä (metaani/metan, CH4)

1. SFS-EN 13645 - Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien laitteistojen suunnittelu. Varastointikapasiteetti 5-200 t.

(Installations and equipment for liquified natural gas. Design of onshore installations with a storage capacity between 5 t and 200 t.)

2. Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille. (Suomen Kaasuyhdistys).

  1.  Soveltamisala.
  2.  Määritelmiä.
  3. Lainsäädäntö ja viranomaiset.
  4. Tankkausaseman suojaetäisyydet.
  5. Tankkausaseman tekniset vaatimukset.
  6. Merkinnät.
  7. Tarkastukset.
  8. Tankkausaseman käyttö ja kunnossapito.
  9. Muita standardeja.

http://www.kaasuyhdistys.fi/sites/default/files/pdf/oppaat/Maakaasu_tankkausasemaohje.pdf

3. http://www.kaasuyhdistys.fi/tiedotteet/uusi-maakaasuasetus-voimaan

4. 551/2009 Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090551
551/2009 Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20090551

5. Standardeja ja ohjeita nesteytetylle maakaasulle ja biometaanille. Kaasualan neuvottelupäivät
2.6.2016 Suomen Kaasuyhdistys.

http://www.kaasuyhdistys.fi/sites/default/files/pdf/esitykset/20160502_paivat/Pohjolainen.pdf

 

Siirry "Rekrytointi"-sivulle