25.05.2018

Jakeluasemaopas asemanhoitajille, pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille

Opas on tarkoitettu selkeyttämään polttonesteiden jakeluasemien ylläpitoa ja viranomaisvalvontaa.
Oppaassa käydään läpi eri toimijoiden, kuten asemanhoitajien ja viranomaisten roolia. Toimijoiden ja valvontaviranomaisten tulee perehtyä alan säädöksiin ja normeihin. Toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että jakeluasema säilyy vähintään rakennusluvan ja ympäristösäädösten edellyttämällä tasolla.

Jakeluasemaopas

Asemanhoitajan tarkastuslista

 Jakeluaseman ympäristönsuojelutarkastajan tarkastuslista

 Ympäristöviranomaisen tarkastuslista muokattava (word)

 

Siirry "Rekrytointi"-sivulle