Kohdekortti

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella kohdekortti laaditaan kohteisiin, joissa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. Kohdekortti laaditaan myös kohteista, joissa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja pelastuslaitokselle tehtävän ilmoituksen mukaisesti. Pelastuslaitos käyttää kohdekorttia onnettomuustilanteissa.

Kohdekortti koostuu kahdesta dokumentista: kohdepiirroksesta sekä kohdekortin etulehdestä. Kohdepiirrokseen liittyvät piirrokset ja piirroksen ohjeistus on esitetty erillisessä ohjeessa.

Kohdekortti toimitetaan PDF-muodossa pelastuslaitokseen. Kohdekortti ja kohdepiirros toimitetaan erillisinä PDF-dokumentteina.

Tiedostot:

Kohdekortti etulehti   docx | 149 KB
Kohdekortti ohje   pdf | 413 KB
Kohdekortti ohje (word)   docx | 387 KB