Nuohous

Pelastuslaki 379/2011 39§:n mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä:

tuottaa nuohouspalvelut itse, tai hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta, tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut kohdan 1 tai 2 tarkoitetulla tavalla se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.12.2003 (17§) järjestää nuohouspalvelut kohdan 2. mukaisesti (piirinuohousjärjestelmä) koko alueella.

 

Yksikköhinta

Nuohousyksikön arvonlisäverollinen hinta Pohjanmaan pelastustoimen kunnissa 1.5.2018 alkaen on 0,75 €/yksikkö. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24% (hinta, alv 24% on 0,93€/yksikkö 1.5.2018 alkaen).

 

Nuohousyksikkö tarkoittaa nuohoustyön kokonaiskustannuksia sisältävää työaikayksikköä.

Nuohousalan keskusliitto ry:n malli nuohouksen yksikkömääristä

 

Lisätietoja:- Kattoturvallisuusopas