Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus

Ilmanvaihtolaitteisto suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen toiminta on varmistettu kaikissa käyttöolosuhteissa. Ohjeen mukainen automatiikkaan perustuva ilmanvaihtolaitteisto edellyttää tehokasta ja järjestelmällistä testaus-, huolto- ja kunnossapitotoimintaa. Kunnossapito voi olla esimerkitsi säännöllinen puhdistus ja tarkistus.Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuudesta on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa E7.

Ilmanvaihtolaitteet on pidettävä kunnossa. Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa (Pelastuslaki 379/2011 13 §).

 

Omakotirakentajalle

  • Ilmakanavan ja kanavaosien seinämät tehdään yleensä vähintään A2-s1, d0 luokan rakennustarvikkeista. P3-luokan rakennuksessa yhtä asuntoa palvelevan ilmanvaihtolaitteiston kanava voidaan tehdä D-s2, d2-luokan rakennustarvikkeesta.
  • Keittiön rasvahormi tulee tehdä A2-s1, d0- luokan rakennustarvikkeista ja palo-eristää luokkaan EI-30, ainakin ullakon tai yläpohjaontelon osalta. Suositeltavaa on koko kanavan eristäminen.
  • Jos ilmanvaihtokanava jostain syystä joudutaan viemään toisen palo-osaston läpi(esim. autotallin), kanava on joko palo-eristettävä luokkaan EI-30 tai varustettava palonrajoittimella.